Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Ενεργές Θέσεις Εργασίας

Αποτελέσματα: (29)

128096 Επίκουρος Καθηγητής / Λέκτορας
Εταιρεία / Οργανισμός: Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας
Πόλη: Λεμεσός, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίουςγια την πλήρωση της πιο κάτω κενής Ακαδημαϊκής Θέσης: Επίκουρος Καθηγητής / Λέκτορας
Νοέ
27
Φεβ
26
128095 Ιατρικοί Λειτουργοί
Εταιρεία / Οργανισμός: Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας
Πόλη: Λεμεσός, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις (4) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Νοέ
27
Δεκ
18
128094 Λογιστής
Εταιρεία / Οργανισμός: Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας
Πόλη: Λεμεσός, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για οκτώ κενές μόνιμες θέσεις Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο
Νοέ
27
Δεκ
18


128093 Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών
Εταιρεία / Οργανισμός: Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας
Πόλη: Λεμεσός, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Διευθυντή Λογιστικών Υπηρεσιών, Γενικό Λογιστήριο. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).
Νοέ
27
Δεκ
18
128091 Λειτουργός Στατιστικής
Εταιρεία / Οργανισμός: Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας
Πόλη: Λεμεσός, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Στατιστικής, Στατιστική Υπηρεσία
Νοέ
27
Δεκ
18
128089 Πρώτος Λειτουργός Στατιστικής
Εταιρεία / Οργανισμός: Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας
Πόλη: Λεμεσός, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Στατιστικής, Στατιστική Υπηρεσία.
Νοέ
27
Δεκ
18


128088 Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών
Εταιρεία / Οργανισμός: Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας
Πόλη: Λεμεσός, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, για τις οποίες σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες απαιτείται προσόν στην Κοινωνική Εργασία/Ευημερία/Πρόνοια
Νοέ
27
Δεκ
18
128086 Λειτουργός Εργασίας
Εταιρεία / Οργανισμός: Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας
Πόλη: Λεμεσός, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Εργασίας, Τμήμα Εργασίας
Νοέ
27
Δεκ
18
128084 Τεχνικοί
Εταιρεία / Οργανισμός: Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας
Πόλη: Λεμεσός, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Τεχνικού, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
Νοέ
27
Δεκ
18


128082 Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Εταιρεία / Οργανισμός: Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας
Πόλη: Λεμεσός, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
Νοέ
27
Δεκ
18