ΟΚΥπΥ

ΟΚΥπΥ
Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) είναι ο μεγαλύτερος παροχέας υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο και έχει την διαχείριση 8 Νοσοκομείων(Διεύθυνση Λευκωσίας, Λεμεσού - Πάφου και Λάρνακας - Αμμοχώστου) , 38 Κέντρων Υγείας (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας) , τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και τη Διεύθυνση Ασθενοφόρων. Αποστολή του να παρέχει υπηρεσίες υγείας με επίκεντρο τον ασθενή, σε όλο τον πληθυσμό της Κύπρου, με άριστη ποιότητα και πρόσβαση. Όραμα του να γίνει ένας αυτόνομος, αποτελεσματικός και ολοκληρωμένος πάροχος δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης που θα οδηγήσει στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πλήρους φάσματος των αναγκών υγείας του πληθυσμού, εστιάζοντας ταυτόχρονα στον εκσυγχρονισμό μέσω της συνεχούς έρευνας και εκπαίδευσης. Βασική στρατηγική είναι η παροχή αποτελεσματικών, κατάλληλων και αξιόπιστων υπηρεσιών υγείας στο ΓεΣΥ.

Ενεργές Θέσεις Εργασίας

Αποτελέσματα: (0)