Michaels Automotive ltd

Michaels Automotive ltd

Ενεργές Θέσεις Εργασίας

Αποτελέσματα: (2)

140128 Τεχνικός Σύμβουλος
Εταιρεία / Οργανισμός: Michaels Automotive ltd
Πόλη: Λεμεσός, Λευκωσία
Η εταιρεία Michaels Automotive ltd Ford ζητά να προσλάβει Τεχνικό Σύμβουλο στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για το συνεργείο Λεμεσού και Λευκωσίας.
Μαϊ
26
Ιούν
26
138878 Τεχνικός Αυτοκινήτων
Εταιρεία / Οργανισμός: Michaels Automotive ltd
Πόλη: Λευκωσία
Η εταιρεία Michaels Automotive Ltd ζητά να προσλάβει Τεχνικό Αυτοκινήτων για το συνεργείο στην Λευκώσία
Μαϊ
13
Ιούν
13