Εκπαιδευτικά κέντρα


City Unity College Nicosia

Tο CITY UNITY COLLEGE NICOSIA έχει ως αποστολή την παροχή γνώσης υψηλών προδιαγραφών που επικεντρώνονται στους φοιτητές/σπουδαστές και προσανατολίζονται στο αποτέλεσμα, έτσι ώστε κάθε απόφοιτος να αποτελεί ικανό και εξειδικευμένο στέλεχος στην επαγγελματική κοινότητα που ανήκει, στο πλαίσιο ενός

TERMS OF USE   |   CONTACT US   |   PRIVACY POLICY   |   JOBS POSTING POLICY

Copyright ergodotisi.com. All Rights Reserved.


  DEVELOPED AND HOSTED BY Melior