Δικράν Ουζουνιάν & Σια Λτδ

Δικράν Ουζουνιάν & Σια Λτδ

Active Jobs

Results: (1)

179946 Parts Supervisor
Company: Δικράν Ουζουνιάν & Σια Λτδ
City: Limassol
Η εταιρεία ΔΙΚΡΑΝ ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ & ΣΙΑ ΛΤΔ, γενικοί αντιπρόσωποι των αυτοκινήτων TOYOTA στη Κύπρο, δέχεται αιτήσεις για τη θέση Parts Supervisor στη Λεμεσό.
July
27
Aug
27