Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής

Μουσείο  Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής
Το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής είναι ένα κοινωφελές μη κερδοσκοπικό σωματείο, που ιδρύθηκε ως συνέχεια του Εικονικού Μουσείου Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής http://foodmuseum.cs.ucy.ac.cy/. Έχει ως βασικό στόχο τη μελέτη, διάσωση και διάδοση της Κυπριακής παραδοσιακής κουζίνας. Επίσης σκοποί του Σωματείου είναι οι εξής: Η ανάληψη δραστηριοτήτων για την προαγωγή της έρευνας, της μελέτης και εκπαίδευσης στους τομείς που αφορούν στις κυπριακές παραδοσιακές μορφές των: τροφίμων, διατροφής , μέσων (σκεύη, εργαλεία) , τεχνικών παραγωγής , διάθεσης και φύλαξης των τροφίμων, καθώς και χώρων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων. Έμφαση θα δίνεται στη σχέση υγείας και παραδοσιακών τροφίμων και διατροφής, όπως και στις επιπτώσεις στην υγεία από την απόκλιση τήρησης της Μεσογειακής Διατροφής, και της παραδοσιακής κυπριακής διατροφής .

Active Jobs

Results: (0)