ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Active Jobs

Results: (5)

79492 Τεχνολόγοι - Ακτινολόγοι MRI/ CT
Company: ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
City: Limassol
Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ στη Λεμεσό, δέχεται αιτήσεις από Τεχνολόγους - Ακτινολόγους για ενίσχυση της ομάδας στο Τμήμα Μαγνητικού/ Αξονικού Τομογράφου.
Sep
12
Oct
12
79490 Έμπειροι Νοσηλευτές Χειρουργείων
Company: ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
City: Limassol
Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ στη Λεμεσό, δέχεται αιτήσεις από Έμπειρους Νοσηλευτές Χειρουργείων για ενίσχυση της ομάδας του Νοσηλευτικού προσωπικού.
Sep
12
Oct
12
79489 Έμπειροι Νοσηλευτές/τριες Θαλαμών
Company: ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
City: Limassol
Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ στη Λεμεσό, δέχεται αιτήσεις από Έμπειρους Νοσηλευτές/τριες για ενίσχυση της ομάδας του Νοσηλευτικού προσωπικού.
Sep
12
Oct
12


79393 Ιατροί Ακτινοδιαγνώστες XRAY
Company: ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
City: Limassol
Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ στη Λεμεσό, δέχεται αιτήσεις από Ιατρούς Ακτινοδιαγνωστές για ενίσχυση της ομάδας στο Ακτινολογικό Τμήμα (Κωδικός Εργοδότησης XRAYDR-01)
Sep
12
Oct
12
79118 Ιατροί Ακτινοδιαγνώστες MRI/ CT
Company: ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
City: Limassol
Η Πολυκλινική Υγεία στη Λεμεσό, δέχεται αιτήσεις από Ιατρούς Ακτινοδιαγνώστες για ενίσχυση της ομάδας στο Τμήμα Μαγνητικού/ Αξονικού Τομογράφου.
Sep
7
Oct
7