ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Active Jobs

Results: (3)

98484 Ιατροί Εντατικολόγοι
Company: ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
City: Limassol
Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ στη Λεμεσό δέχεται αιτήσεις από Εντατικολόγους για ενίσχυση της ομάδας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Κωδ. Εργοδότησης: DINT-01).
July
10
Aug
10
97849 Επαγγελματίας Οδηγός Οχήματος
Company: ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
City: Limassol
Η Πολυκλινική Υγεία Ιδ. Νοσ. Λτδ. επιθυμεί να προσλάβει επαγγελματία οδηγό για τη μεταφορά ασθενών και προσωπικού.
July
1
Aug
1
97805 Γραφέας Εξυπηρέτησης Πελατών (CS-01)
Company: ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
City: Limassol
Η Πολυκλινική Υγεία ζητά να προσλάβει Γραφέα για να υποδέχεται και εξυπηρετεί με συνέπεια, σεβασμό και ευαισθησία ασθενείς, Συνεργάτες Ιατρούς και το ευρύ κοινό.
July
1
Aug
1