CHS QUALITY CLEANER LTD

CHS QUALITY CLEANER LTD
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Active Jobs

Results: (2)

179679 Καθαρίστριες/Καθαριστές
Company: CHS QUALITY CLEANER LTD
City: Limassol, Nicosia
Ζητούνται Καθαρίστριες/Καθαριστές για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού σε Λευκωσία και Λεμεσό.
July
25
Aug
25
178982 Καθαρίστριες/Καθαριστές
Company: CHS QUALITY CLEANER LTD
City: Nicosia
Ζητούνται Καθαρίστριες/Καθαριστές για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού σε διάφορους χώρους εργασίας στην Λευκωσία.
July
18
Aug
18