Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Active Jobs

Results: (21)

136901 Ιατρικοί Λειτουργοί
Company: Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας
City: Limassol, Nicosia, Larnaca, Paphos, Famagusta
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για εννέα (9) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
Apr
16
May
7
136892 Δικηγόρος
Company: Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας
City: Limassol, Nicosia, Larnaca, Paphos, Famagusta
Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση είκοσι πέντε (25) Δικηγόρων
Apr
16
May
7
136888 Τεχνικός Γεωργικών Ερευνών
Company: Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας
City: Limassol, Nicosia, Larnaca, Paphos, Famagusta
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δέκα θέσεις Τεχνικού Γεωργικών Ερευνών, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, από τις οποίες οι εννέα θα πληρωθούν πάνω σε υπεράριθμη βάση.
Apr
16
May
7


136886 Δικηγόρος Δημοκρατίας Α'
Company: Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας
City: Limassol, Nicosia, Larnaca, Paphos, Famagusta
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Δικηγόρου της Δημοκρατίας Α΄.
Apr
16
May
7
136884 Λειτουργός Προϋπολογισμού
Company: Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας
City: Limassol, Nicosia, Larnaca, Paphos, Famagusta
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Προϋπολογισμού.
Apr
16
May
7
136883 Λειτουργός Επικοινωνίας
Company: Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας
City: Limassol, Nicosia, Larnaca, Paphos, Famagusta
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Επικοινωνίας
Apr
16
May
7


136882 Λειτουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Company: Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας
City: Limassol, Nicosia, Larnaca, Paphos, Famagusta
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Apr
16
May
7
136249 Επίκουρος Καθηγητής / Λέκτορας (Τμήμα Νοσηλευτικής)
Company: Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας
City: Limassol, Nicosia, Larnaca, Paphos, Famagusta
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της πιο κάτω κενής Ακαδημαϊκής Θέσης: Επίκουρος Καθηγητής / Λέκτορας (Τμήμα Νοσηλευτικής)
Apr
9
July
8
136245 Επίκουρος Καθηγητής / Λέκτορας
Company: Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας
City: Limassol, Nicosia, Larnaca, Paphos, Famagusta
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της πιο κάτω κενής Ακαδημαϊκής Θέσης: Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Διοίκηση ή/και Διοίκηση Τουρισμού»
Apr
9
July
8


136242 Λειτουργοί Εσωτερικού Ελέγχου
Company: Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας
City: Limassol, Nicosia, Larnaca, Paphos, Famagusta
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο (2) κενές θέσεις Λειτουργών Εσωτερικού Ελέγχου, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
Apr
9
Apr
30