Πέργαμος

Πέργαμος

Active Jobs

Results: (4)

103830 Λειτουργός Πωλήσεων (Λάρνακα) Τμήμα Γάμου- Βαπτισης & Ζαχαροπλαστικής
Company: Πέργαμος
City: Larnaca
Η εταιρεία Πέργαμος δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη Λειτουργού Πωλήσεων στο τμήμα Γάμου-Βάπτισης & Ζαχαροπλαστικής για το κατάστημα στη Λάρνακα.
Sep
27
Oct
27
103828 Λειτουργός Πωλήσεων (Λεμεσός) Τμήμα Γάμου- Βαπτισης
Company: Πέργαμος
City: Limassol
Η εταιρεία Πέργαμος δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη Λειτουργού Πωλήσεων στο τμήμα Γάμου-Βάπτισης για το κατάστημά της στη Λεμεσό.
Sep
27
Oct
27
103801 Λειτουργός Πωλήσεων (Λευκωσία-Κέννεντυ) Τμήμα Πάρτι & Ζαχαροπλαστικής
Company: Πέργαμος
City: Nicosia
Η εταιρεία Πέργαμος δέχεται αιτήσεις για άμεσα πρόσληψη Λειτουργού πωλήσεων για το τμήμα Πάρτι και Ζαχαροπλαστικής
Sep
27
Oct
27


103222 Λειτουργός Τμηματος Αγορών
Company: Πέργαμος
City: Nicosia
Η εταιρεία Πέργαμος δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Λειτουργός Τμήματος Αγορών για μόνιμη εργασία στα Κεντρικά γραφεία στην Μακεδονίτισσα.
Sep
27
Oct
27